Skip survey header

Maturity Scan Integraal Capaciteitsmanagement

U kunt deze vragenlijst gebruiken om te onderzoeken waar uw organisatie staat op het gebied van Integraal Capaciteitsmanagement. Door het beantwoorden van deze vragen krijgt u inzicht in de stand van uw organisatie op een vijftal gebieden.

Na het invullen van de vragenlijst nemen wij contact op om de resultaten te delen en indien gewenst vrijblijvend met u te bespreken. Mocht u vragen hebben over het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Noël van Oijen (nvanoijen@vintura.com)
 
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
Klik op "Volgende" om de survey te starten.